Exhibition Views

Trame Riflesse

Scuola dei Mercanti, Venezia
2011